Samenwerken in Workshops

Wanneer u input wilt hebben van meer dan 7-8 personen voor het oplossen van een vraagstuk, dan volstaat vaak een ‘gewone vergadering’ niet meer. Om optimaal gebruik te maken van de input van zo veel mensen is meer structuur en organisatie nodig om iedereen aan bod te laten komen, en om te zorgen dat er slagen worden gemaakt in plaats van in cirkels te discussieren. Problemen bij samenwerken in een gewone vergadering kunnen zijn:

balonnen slecht samenwerken groot

Een workshop kan een oplossing bieden. Met een heldere vraagstelling, een gestructureerd proces, en concrete ondersteuning kunnen groepen vaak meer bereiken, en gerichter samen naar een oplossing werken. Ook helpt een dergelijk samenwerkingsproces om conflicten boven tafel te krijgen en inzicht te krijgen in het draagvlak in de groep, en de verschillende belangen die een rol spelen.

Een workshop voor grotere groepen kan veel baat hebben bij het gebruik van een Group Decision Room (GDR). Dit is een elektronisch vergadersysteem dat groepen in staat stelt om veel input van de groep parallel te verzamelen in korte tijd, en toch overzicht en inzicht in het probleem te ontwikkelen door veel structuur aan te brengen. Een Group Decision Room is anoniem, zodat deelnemers zich vrij voelen om alle issues op tafel te leggen, en verschillen in perspectieven beter naar voren komen bij het samenwerken. Daarnaast helpt een elektronisch vergader systeem ook om alle input digitaal op te slaan, zodat snel en efficient samengewerkt kan worden aan een volgende stap.

GDR

Hier zie u een plaatje van de GDR bij de TU Delft.

Naast Group Decision Room workshops is het ook mogelijk om met eenvoudigere online tools aan de slag te gaan, denk aan audience responce systemen of een discussie tool. Bovendien heeft Beter Samenwerken enkele ervaringen met gaming als een instrument om groepen te helpen om een vraagstuk van verschillende perspectieven te bekijken in een veilige context zodat de groep vrijer kan denken over oplossingen en alternatieven.