Visie

Groepsprocessen hebben twee belangrijke kanten; een rationele kant en een sociale kant.

 

Rationeel is het een proces van kennis delen, structuren, organiseren en samenvoegen om een puzzel op te lossen en een gemeenschappelijke oplossing te vinden voor een vraagstuk.

Aan de andere kant is het een sociaal proces, waarbij vertrouwen, commitment en een goede sfeer en relatie van belang zijn.

 

Dat maakt samenwerken spannend en uitdagend, maar ook lastig.

 

U bent op zoek naar iemand die u kan helpen op beide vlakken, iemand die structuur kan bieden en tegelijk iemand die kan helpen om vertrouwen en commitment te ontwikkelen.

 

Die combinatie is essentieel. Immers, een groepsproces kan niet slagen zonder dat deelnemers bereid zijn om hun kennis te delen en zich in te zetten voor het groepsresultaat. Maar ook als iedereen gemotiveerd is om bij te dragen dan is het belangrijk om de groep structuur te bieden zodat ze overzicht krijgen in de verschillende perspectieven en belangen in de groep, en in staat zijn de kennis in de groep te verbinden en te integreren zodat er synergie ontstaat en het gezamenlijk doel gerealiseerd wordt.

 

Beter Samenwerken streeft er naar deze twee kanten van samenwerken te ondersteunen en te ontwikkelen om een goede en gedragen oplossing te realiseren. Beter Samenwerken werkt vanuit praktische ervaring en theoretische kennis, om tot gefundeerde oplossingen te komen voor verschillende vraagstukken rondom samenwerken.