Advies bij samenwerkingsprocessen

Veel processen in organisaties vereisen tegenwoordig samenwerking. Trends in diverse disciplines laten zien dat een meer agile, geïntegreerde aanpak de norm wordt.

Consensus onder experts en betrokkenen wordt steeds vaker de norm voor besluitvorming maar levert ook lange vergaderingen op, en ingewikkelde trajecten om veel verschillende perspectieven te integreren.

Een groot risico hierbij is dat de ontstane consensus zo generiek en op hoofdlijnen is, dat het onvoldoende richting geeft aan concrete acties. De kunst is om consensus te bereiken op een detailniveau dat er toe doet. Daarvoor is gestructureerde discussie nodig, waarin de groep daadwerkelijk naar problematiek gaat kijken vanuit verschillende perspectieven.

Samenwerken is complex en vereist meer dan rol en taakverdeling vaststellen. Beter Samenwerken helpt organisaties graag met vraagstukken waarbij een nieuwe vorm van samenwerken en een nieuw samenwerkingsproces gestalte moet krijgen, of verbeterd moet worden.