Trainingen over Samenwerken

Er zijn verschillende trainingen mogelijk voor verschillende groepen.
Onder trainingen op maat vindt u voorbeelden van thema’s om in een training over samenwerken te behandelen.
Trainingen voor facilitatie en voor facilitatie met elektronische vergadersystemen zijn hieronder verder uitgewerkt.

Trainingen samenwerken op maat

Samenwerken wordt een steeds belangrijkere vaardigheid. Goed samenwerken vereist verschillende vaardigheden en inzichten. Beter Samenwerken bied een ruime ervaring op het gebied van diverse aspecten van groepsdynamiek. Voor deze onderwerpen kan een training zowel inzicht en richtlijnen als praktische technieken en oefeningen bevatten. Beter Samenwerken streeft steeds naar een combinatie hiervan, om kennis en vaardigheden te combineren en zo een onderbouwde aanpak te bieden.

Trainingen kunnen op maat worden ontwikkeld, met een keuze uit diverse thema’s zoals in het overzicht hieronder.

Thema's

Facilitatie training

Faciliteren is de vaardigheid om groepsprocessen te begeleiden, bijvoorbeeld in workshops, vergaderingen en practica. Om workshops te begeleiden is het belangrijk om de kern principes van effectief samenwerken te begrijpen. Effectief samenwerken vraagt dat een groep kennis deelt om gezamenlijk een probleem op te lossen of een keuze te maken. Samenwerken vereist daarom naast het effectief inzetten van probleem oplos technieken, ook aandacht voor bijvoorbeeld commitment, vertrouwen en coördinatie. Om handvatten te krijgen voor het faciliteren van samenwerking is dus een combinatie van theoretisch begrip en praktische technieken noodzakelijk. De training heeft twee delen, een theorie deel en een praktijk deel.

Deel 1 Theorie

Theorie van samenwerken beslaat een brede scope aan facetten en disciplines van cognitive load, tot creativiteit, tot consensus building. In dit college zal ik een zestal theorieën toelichten in de vorm van een intensieve rollercoaster:

  • Commitment; hoe krijg je mensen aan boord, hoe motiveer je ze om actief deel te nemen in het proces.
  • Cognitive load; hoe balanceer je de cognitieve belasting van taken waarin probleem oplossen, elkaar begrijpen en het coördineren van taken ‘concurreren’ om cognitieve aandacht.
  • Engagement; hoe houd je mensen betrokken en in in ‘flow’ zodat ze optimaal presteren in het proces.
  • Creativity; hoe zorg je dat mensen ‘out-of-the-box’ denken.
  • Shared understanding; hoe zorg je dat mensen van verschillende achtergronden elkaar begrijpen.
  • Consensus; hoe help je belanghebbenden om het eens te worden.

Deel 2 Praktijk

Een workshop ontwerpen vraagt om een goede analyse van de opdracht, de groep en de context waarin de workshop plaats vind. In het praktijk gedeelte behandelen we de stappen die je moet doen om de workshop voor te bereiden. Daarnaast moet je als facilitator een bibliotheek van methoden en technieken hebben om de inhoudelijke

 

Facilitatie met Elektronische Vergadersystemen/ Group Decision Room

Faciliteren is de vaardigheid om groepsprocessen te begeleiden, bijvoorbeeld in workshops, vergaderingen en practica. Om workshops te begeleiden is het belangrijk om de kern principes van effectief samenwerken te begrijpen. Effectief samenwerken vraagt dat een groep kennis deelt om gezamenlijk een probleem op te lossen of een keuze te maken. Samenwerken vereist daarom naast het effectief inzetten van probleem oplos technieken, ook aandacht voor bijvoorbeeld commitment, vertrouwen en coördinatie. Om handvatten te krijgen voor het faciliteren van samenwerking is dus een combinatie van theoretisch begrip en praktische technieken noodzakelijk. De training heeft twee delen, een theorie deel en een praktijk deel.

Deel 1 Theorie

Theorie van samenwerken beslaat een brede scope aan facetten en disciplines van cognitive load, tot creativiteit, tot consensus building. In dit college zal ik een zestal theorieën toelichten in de vorm van een intensieve rollercoaster:
• Commitment; hoe krijg je mensen aan boord, hoe motiveer je ze om actief deel te nemen in het proces.
• Cognitive load; hoe balanceer je de cognitieve belasting van taken waarin probleem oplossen, elkaar begrijpen en het coördineren van taken ‘concurreren’ om cognitieve aandacht.
• Engagement; hoe houd je mensen betrokken en in in ‘flow’ zodat ze optimaal presteren in het proces.
• Creativity; hoe zorg je dat mensen ‘out-of-the-box’ denken.
• Shared understanding; hoe zorg je dat mensen van verschillende achtergronden elkaar begrijpen.
• Consensus; hoe help je belanghebbende om het eens te worden.

Deel 2 Praktijk

De Group Decision Room (GDR) is een (virtuele) vergaderfaciliteit met tools en technieken voor het ondersteunen van samenwerking. De GDR kan gebruikt worden voor het ondersteunen van complexe participatieve processen. De GDR bestaat uit software en hardware gecombineerd met facilitatie technieken waarmee samenwerking ondersteund kan worden. In een GDR workshop of sessie begeleiden we een groep door een aantal stappen in een proces van probleem-oplossen of besluitvorming. De stappen die we hierin begeleiden bestaan bijvoorbeeld uit brainstormen, ideeën convergeren, organiseren, structuren, evalueren en ook het creëren van draagvlak en consensus. Group Support Systemen bestaan uit een combinatie van hard en software. Elke deelnemer werkt achter een laptop, waarmee een verbinding met andere deelnemers in een virtuele vergadering gemaakt wordt. Een Group Support Systeem heeft vier belangrijke voordelen:

  • Anonimiteit: Elke deelnemer is anoniem tijdens de workshop. Dit creëert meer vrijheid om verschillende meningen te uiten, en stimuleert de groep kritisch te kijken naar de verschillende perspectieven binnen de groep. Bovendien worden de ingebrachte ideeën op deze manier op hun inhoud beoordeeld, en niet op de persoon die ze inbrengt.
  • Paralel werken: De deelnemers kunnen in deze workshops tegelijk input leveren. Dit maakt het systeem efficiënter dan een normale vergadering, en ondersteunt creativiteit en een brede discussie bij het brainstormen. Ook maakt het systeem het mogelijk om snel te stemmen.
  • Automatische notulen: De ideeën en reacties in het systeem worden automatisch genotuleerd, waardoor een objectieve rapportage van de workshop ontstaat. De rapportage kan in MS Word opgeslagen worden.
  • Structuur: De software bied verschillende mogelijkheden om structuur in de discussie aan te brengen. Hierdoor faciliteren we onderling begrip en leren, en helpen we de groep inzicht en overzicht te krijgen van de verschillende perspectieven binnen de groep.

Er bestaat een bibliotheek van methoden en technieken om met behulp van group support systemen groepen te begeleiden in het bereiken van hun doelen. In het praktische deel zal ik een overzicht geven van deze samenwerkings technieken, en laten zien hoe de technologie ingezet kan worden om effectief samenwerken te ondersteunen. Daarnaast zal ik een ontwerpmethode presenteren om workshops voor te bereiden.